Accessos directes:

Cercador global del TAXI

L'AMB faculta al Consell d'Administració de l'IMET a ampliar les zones de prohibició d'acceptar passatge a l'entorn d'una parada

Tornar

| Tema: Normativa

L'acord modificarà l'apartat 3 de l'article 39 del Reglament Metropolità del Taxi

Villa Olímpica parada

El Ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat avui inicialment la modificació de l'article 39.3 del Reglament Metropolità del Taxi, què facultarà al Consell d'Administració de l'IMET a determinar, quan sigui necessari, de forma temporal o permanent, altres zones delimitades de prohibició d'acceptar passatge a l'entorn d'una parada.

L'apartat 3 de l'article 39 quedarà redactat de la manera següent:

3) Els conductors de taxi que circulin en situació de lliure no podran acceptar serveis a menys de cinquanta metres d'una parada de taxi ni en les àrees d'influència descrites en l'article 37.5. Així mateix, el Consell d'Administració de l'IMET podrà establir, de forma temporal o permanent, zones delimitades de prohibició d'acceptar serveis fora parada sempre que n'existeixi un nombre i distribució suficient. (*)

Aquesta aprovació inicial haurà de superar el període reglamentari d'informació pública de trenta dies. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment en aquest període, la modificació inicial esdevindrà definitiva.

(*) La part modificada de l'article figura en negreta