L'AMB regularà la circulació dels vehicles amb llicència de VTC en àmbits urbans

Tornar

| Tema: Normativa

L'alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'AMB, Ada Colau, reuneix els representants del sector del taxi.

Reunió amb l'alcaldessa de Barcelona


L'alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau, es va reunir el 4 de desembre passat amb els principals representants del sector del taxi, per abordar les problemàtiques i els reptes de futur que afronta el col·lectiu. La trobada, on també va participar la regidora de Mobilitat i presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), Mercedes Vidal, i la gerent de l'IMET, M.Teresa Carrillo, va reunir l'Asociación Profesional Elite Taxi, l'Agrupació Taxi Companys, l'Asociación Empresarial del Taxi, el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), Taxistas Latinos Unidos, l'Associació Taxistas Pakistanesos de Catalunya i l'Associació Nova Generació de Taxistes.

En finalitzar la reunió, l'alcaldessa i presidenta de l'AMB va anunciar que l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a proposta del Consell d'Administració de l'IMET, desenvoluparà i aprovarà una norma reglamentària metropolitana per regular la circulació de les VTC's en els àmbits urbans, en base a les seves competències en relació a matèries com el transport o el medi ambient. Aquesta norma, que es vol tenir a punt a principis del 2018, establirà les condicions, els procediments, els requisits i el règim sancionador corresponent, amb l'objectiu de condicionar a una autorització prèvia l'exercici de l'activitat a l'àmbit metropolità dels serveis urbans realitzats per les VTC (Transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme de lloguer amb conductor).

Ada Colau va recordar que "ens trobem en una situació d'anomalia on estan arribant sentències que podrien fer que 3.000 llicències de VTC's que estaven pendents de resolucions judicials arribessin de manera imminent en els propers mesos" i per tant, ha assegurat, "estem  davant d'una qüestió urgent que requereix respostes urgents". L'alcaldessa i presidenta de l'AMB va afegir que, en la mesura que les respostes que s'han donat fins ara en l'àmbit competencial sobretot estatal i també autonòmic han estat clarament insuficients, l'Àrea Metropolitana ha fet el màxim esforç per "donar una resposta i garantir un servei racional d'aquestes activitats".

Colau va afegir que ningú ha qüestionat mai que hi hagi unes llicències específiques, per a uns vehicles específics i per a uns serveis específics, però va emfatitzar que "el que no pot ser, és que sota l'empara d'aquestes llicències s'acabi produint una intromissió en el sector del taxi que té unes normatives, que compleix uns requisits, i que com a servei públic que s'està prestant a l'Àrea Metropolitana ha d'estar garantit".

L'alcaldessa també va anunciar que l'Àrea Metropolitana de Barcelona obre un procés de participació ciutadana previ a l'elaboració d'aquest nou reglament, en què es recollirà l'opinió de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la reglamentació, així com dels ajuntaments metropolitans, de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i del Consell Català del Taxi. Aquest procés participatiu tindrà una durada de vint dies i s'iniciarà a partir de la seva publicació a través del web corporatiu de l'AMB.

El sector del taxi està avui immers en una problemàtica greu, derivada de l'amenaça de trencament de la proporcionalitat de VTC en relació al nombre de taxis com a conseqüència de la modificació de la Llei de Transports i del seu Reglament, i de la darrera sentència del Tribunal Suprem que va resoldre favorablement les peticions de llicències VTC i  que, en el cas de Catalunya, poden arribar a les 3.000. Atès que aquestes llicències acostumen a actuar principalment en ciutats denses, amb nuclis importants de demanda de taxi, tot fa preveure que aquelles que s'hi incorporin treballaran principalment en el territori urbà de les ciutats, amb efectes negatius sobre els models de mobilitat que s'està impulsant des del conjunt de municipis metropolitans.  

Amb aquesta iniciativa, l'Àrea Metropolitana de Barcelona vol regular, en el marc de les característiques específiques del transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme amb conductor,  els requisits d'interès públic que han de reunir els titulars de vehicles i d'autoritzacions, les condicions especials dels propis vehicles i dels seus conductors, el règim de prestació del servei, així com  quantificar i sotmetre a limitació, mitjançant la fórmula d'autorització prèvia, l'activitat de VTC que requereix l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ja sigui de forma temporal o permanent.

Procés participatiu

Galeria d'imatges