Accessos directes:

Cercador global del TAXI

La prova pilot del projecte GrowSmarter cerca mecanismes intel·ligents per a la mobilitat eficient del taxi

Tornar

| Tema: Tecnologia

Demà, 10 de març, s'iniciaran els primers treballs d'aquesta prova pilot en tres parades de taxi del Districte de Sant Martí

En el marc del programa Horitzó 2020, impulsat per la Unió Europea, amb l'objectiu d'incentivar la investigació i la recerca en diferents àmbits de la societat per donar resposta als reptes comunitaris, s'està desenvolupant des de l'any 2015 el Projecte GrowSmarter que promou solucions intel·ligents (smart) en l'àmbit de les ciutats, amb l'objectiu d'aconseguir la reducció del consum d'energia i de les emissions del transport en un 60%.
Lideren aquest projecte tres ciutats: Estocolm, Colònia i Barcelona, les quals estan treballant en 12 solucions intel·ligents en les ciutats, les quals estan relacionades amb la informació avançada, les tecnologies de la comunicació, la mobilitat urbana i  l'eficiència energètica.

Prova pilot per millorar l'eficiència d'una parada de taxis

El projecte ha inclòs el taxi com a part del projecte considerant que és un transport essencial de la mobilitat urbana. En aquest sentit, l'empresa CENIT, col·laboradora del projecte, està treballant en un prova pilot que consisteix en la instal·lació d'un sistema de sensors en les parades de taxi, que podria permetre als taxistes i als usuaris tenir una informació real del número de taxis que pugui haver-hi  en un determinat moment en una parada mitjançant una aplicació mòbil. És a dir, el taxista podria saber en cada moment els taxis que pugui haver-hi en la parada a la qual vol dirigir-se i l'usuari el nombre de taxis que hi ha disponibles en la parada.
Amb la prova pilot, els impulsors d'aquest projecte volen significar que, amb una tecnologia de baix cost, es pot aportar molts avanços per al servei de taxi i, paral·lelament, incidir en la disminució de la contaminació, la congestió de les ciutats i el soroll.
L'IMET, a través del CENIT, va ser demanat per col·laborar-hi aportant informació sobre la xarxa de parades. D'acord amb els requisits tècnics del projecte s'han escollit tres parades de taxi de Barcelona per fer aquesta prova pilot. Les parades escollides es troben al Districte de Sant Martí i són les següents:

  • Carrer Llull, 271 (carrer de Bac de Roda). Nre. de places: 2
  • Carrer de Llacuna (Xamfrà carrer de Ramon Turró). Nre. de places: 3
  • Carrer de Lope de Vega, 141 -149 (avinguda de la Diagonal) Hotel ME Barcelona. Nre. de places 7-8

Per tal de portar a terme els primers treballs de la prova pilot s'instal·laran demà, 10 de març, uns sensors en les referides parades, d'acord amb l'horari següent (aproximat):

09.00 h Parada carrer de Lope de Vega - 12.00 h Parada carrer de Llull - 13.00 h Parada carrer de Llacuna