Accessos directes:

Tarifes Urbanes del Taxi de l'AMB 2019

Tornar

| Tema:

Autoritzades per la Comissió de Preus i vigents a partir de les 00.00 h del 15 de desembre

Foto taxis recurs


La Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya va autoritzar, el divendres 14 de desembre, les Tarifes Urbanes del Taxi per a l'any 2019, que havien estat aprovades i proposades pel Ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona el 26 de novembre passat. Les noves tarifes son continuistes, amb un increment ponderat del 2,6%. Es mantenen els mateixos suplements de l'any 2018, sense cap pujada en relació als imports de l'any 2018.

Les noves tarifes s'apliquen des de les 00.00 h del 15 de desembre per les festes de Nadal, com ja és habitual. 

ESTRUCTURA DE LA TARIFA TAXI 2019


CONCEPTE

EUROS

Baixada de bandera T1 

2,20 €

Baixada de bandera T-2 

2,20 €

Baixada de bandera T-3 

2,30 €

Baixada de bandera T-4 

39,00 €

Km recorregut T-1

1,17 €

Km recorregut T-2 

1,40 €

Km recorregut T-3 

1,40 €

Km recorregut T-4

0

Hora d'espera T-1 

22,40 €

Hora d'espera T-2

22,40 €

Hora d'espera T-3

22,40 €

 Hora d'espera T-4 

0


SUPLEMENTS


CONCEPTE

Euros

Aeroport (origen/destinació servei) 3,10

3,10 €

Estació marítima Moll Adossat (origen servei)

3,10 €

Fira Barcelona Gran Via  Montjuïc 2 (l'Hospitalet), estació de Sants (origen servei) 

2,10 €

Vehicles de més de 5 places amb més de 4 passatgers (incloent tots els passatgers) 

3,10 €

Nits especials (20.00 - 08.00 h): 
23/VI  - 24/VI;  24/XII – 25/XII;  31/XII – 1/I 

3,10 €

Maleta o similar (>55x40X20 cm) màxim

1,00 €


ALTRES CONCEPTES

Percepció mínima carreres origen aeroport incloent tots els suplements

20,00 €

Servei concertat radioemissora/app fins al lloc d'encotxament, preu màxim 

4,00 €

Percepció mínima servei concertat radioemissora/app

7,00 €