Modificació d'una parada de taxis a Sant Boi de Llobregat

| Tema: Xarxa de parades

Pel trasllat d'uns contenidors a la capçalera de l'emplaçament

Senyal taxi

La parada de taxis de Sant Boi de Llobregat, situada a la plaça Catalunya (entre el carrer de Mallorca i el carrer del 3 d'abril) ha estat modificada. L'actuació ve motivada per la necessitat de desplaçar uns contenidors d'escombraries i de recollida selectiva a la part de la capçalera de la parada (junt amb un estacionament de motos per qüestions de seguretat). 

Davant d'aquesta situació, s'ha mantingut la parada a la localització actual (sense l'espai on se situava la capçalera), però per tal de no reduir la capacitat de vehicles, s'ha senyalitzat una reserva per a dos taxis després del carrer de Mallorca (tal com s'indica en el plànol). Aquest espai de reserva es tracta d'una continuació de l'emplaçament principal que garantirà una zona d'espera per als moments de màxima demanda i ocupació de vehicles.