Taxi

VTC

A mà alçada

Si estàs al carrer i vols agafar un taxi, pots fer un senyal amb la mà. Quan un taxi té encès el llum verd del mòdul, significa que pot agafar passatgers. Si no pot, al vidre del davant hi porta un cartell que diu ocupat.

Els llocs més adequats per aturar un taxi al carrer i pujar són els xamfrans. Cal tenir en compte que qui condueix el taxi no pot fer maniobres brusques ni aturar el cotxe en llocs que representin un perill per a la circulació.

Usuari parant un taxi