DNI / NIE:
  AULA:
AQUESTA DEMO ÉS UNA VERSIÓ REDUÏDA, A TOTS ELS NIVELLS, DE LES DIVERSES PARTS DE QUE CONSTA L’ESTRUCTURA DE L’EXAMEN PER OBTENIR LA CREDÈNCIAL DE TAXISTA.

NO CONTÈ EL NUMERO DE PREGUNTES ESTIPULAT PER A CADA MÒDUL I NO ES DESENVOLUPA EN EL TEMPS ESTIPULAT PER A CADA UN D’ELLS. LES PREGUNTES NO FORMEN PART DE LA BASE DE PREGUNTES ACTUALITZADES I REVISADES DE L’IMET.

L’OBJECTIU D’AQUESTA DEMO ÉS ÚNICAMENT QUE L’ALUMNE APRENGUI A MOURE’S I A FER SERVIR ELS BOTONS DE LES DIFERENTS PANTALLES.

 

© 2013 Institut Metropolità del Taxi.