Accessos directes:

Cercador global del TAXI

Formulari de queixes i suggeriments

Formulari de queixes i suggeriments

Si vostè és taxista empleni les dades següents.

*
*
*
*
*
*
*

Faci’ns arribar la vostra queixa o suggeriment que podeu detallar-la en aquest espai: *

Política de privacitat

D’acord amb l’establert a l’art. 5 de la Ley Orgànica de Protección de Datos (LOPD) de 15/1999 de 13 de desembre, s’informa que:

  • Les dades personals que es demanen per omplir aquest qüestionari seran emmagatzemades en un fitxer de l’IMT i únicament seran utilitzades per als tràmits que es derivin d’una queixa sobre el servei de taxi de l’àrea metropolitana de Barcelona o per a formular un suggeriment.
  • Les dades obtingudes dels fitxers no seran utilitzades per a altres tràmits ni comunicacions ni mitjans de comunicació de l’IMT.
  • Les dades personals no seran cedides a cap altre organisme públic o privat relacionat.
  • El responsable del tractament d’aquesta informació és l’Institut Metropolità del Taxi, carrer 62, núm. 18. Zona Franca, 08040 Barcelona
  • Departament on es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició: Departament de sancions i denúncies o Departament de Comunicació (IMT, carrer 62, núm. 18. Edifici B. Zona Franca, 08040 Barcelona).