Accesos directos:

Procediments administratius sobre l'adaptació a la limitació de l'edat dels vehicles aplicats a llicència

Volver

| Tema: Normativa

BOP de 19.07.2018

El Consell d'Administració de l'IMET va aprovar en la reunió del 10 de juliol els procediments administratius referents a l'adaptació a la limitació de l'edat dels vehicles aplicats a una llicència de taxi, entre d'altres. 

Els procediments aprovats es deriven de l'aplicació de l'article 27 del Reglament Metropolità del Taxi aprovat pel Consell del Ple de l'AMB del 26 de juny passat. 

Respecte a la limitació de l'edat dels vehicles aplicats a llicència, el procediment especifica que les llicències no podran tenir aplicat un vehicle de més de 10 anys a comptar des de la seva primera matriculació, amb l'excepció dels vehicles adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda que certifiquin la seva adaptació, segons la norma UNE o la normativa vigent que la substitueixi, i dels vehicles amb etiqueta 0 establerta per la Direcció General de Trànsit en cada moment. En ambdós supòsits exempts, l'antiguitat màxima serà de 14 anys. 

Calendari per a l'adaptació


1) Calendari de renovació de vehicles que estan adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda o que tenen etiqueta 0 establerta per la DGT en cada moment:


Any de matriculació Data límit
Fins 2005 31 de desembre de 2019
A partir 2006 Mes/any matriculació + 14 anys 


2) Calendari de renovació per a la resta de vehicles

Any de matriculació Data límit
Fins a 2003 31 de gener de 2019
2004 - 2005 28 de febrer de 2019
2006 31 de març de 2019
Gener-juny 2007 30 d'abril de 2019
Juliol-desembre 2007 31 de maig de 2019
Gener-juny 2008 30 de juny de 2019
Juliol-desembre 2008 31 de juliol de 2019
Gener-agost 2009 31 d'agost de 2019
A partir de setembre 2009 Mes/any/matriculació + 10 anys

També, el Consell d'Administració de l'IMET va aprovar els procediments administratius per a l'autorització de vehicles de més de 5 places; per a l'autorització per l'ampliació de número de places per a vehicle de més de 5 places; per a l'autorització de vehicles de segona mà i per a l'autorització per a la transmissió de llicències de taxi. 

Per tal de veure amb detall cada procediment aprovat, consulteu el pdf adjunt BOP de 19.07.2018