Accesos directos:

Buscador global del TAXI

Avisos SMS

Avisos SMS

El servei d'avisos SMS es ofert als taxistes en actiu per l'IMET. Aquest servei, de caràcter gratuït, permet transmetre'ls comunicats curts sobre les incidències i notícies de darrera hora que poden incidir de forma puntual o acccidental en el desenvolupament normal del servei o en la seva demanda.

Per poder gaudir d'aquest servei gratuit, els taxistes en actiu interessats han de tenir un mòbil (smartphone), han d'omplir el formulari d'aquesta pàgina i enviar-lo a l'IMET amb les seves dades personals i professionals:

Dades del professional

(únicament titulars de llicència)
*
*
*
*
*
*

Horari de treball habitual

Matí:

Tarda:

Nit:

Avisos

Política de privacitat

D’acord amb l’establert a l’art. 5 de la Ley Orgànica de Protección de Datos (LOPD) de 15/1999 de 13 de desembre, s’informa que:

  • Les dades personals que es demanen per omplir aquest qüestionari seran emmagatzemades en un fitxer de l’Institut Metropolità del Taxi (IMT) i únicament seran utilitzades per a transmetre als taxistes notícies i/o incidències del servei de taxi de l’àrea metropolitana de Barcelona.
  • Els espais marcats amb un asterisc han d’omplir-se obligatòriament per poder transmetre la informació.
  • Les dades obtingudes dels fitxers no seran utilitzades per altres comunicacions o altres objectius relacionats amb el servei taxi.
  • Les dades personals no seran cedides a cap altre organisme públic o privat relacionat.
  • El responsable del tractament d’aquesta informació és l’Institut Metropolità del Taxi, carrer 62, núm. 18. Zona Franca – 08040 Barcelona
  • Departament on es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició: Departaments d’Informàtica i de Comunicació (IMT, carrer 62, núm. 18. Edifici B. Zona Franca, 08040 Barcelona).