Composició de la Taula Tècnica del Taxi

La Taula Tècnica del Taxi, d'acord amb la Consulta celebrada l'1 de març del 2021, està formada per les organitzacions següents:

Asociación Profesional Élite TAXI (4 persones)
Carrer de Valeta, 20, baixos 1a
08906 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 931 847 393
E-mail: elitetaxibcn@gmail.com

Sindicat del Taxi de Catalunya - STAC (2 persones)
Carrer de la Marina, 82
08018 Barcelona 
Telèfon: 933 002 314
E-mail: sindicatdeltaxi@hotmail.com

Agrupació Taxi Companys (2 persones)
Carrer de Viladomat, 174 
08015 Barcelona
Telèfon: 931 935 590
E-mail: atc.compbcn@gmail.com

Empresaris
Asociación Empresarial del Taxi - AET
(2 persones)
Carrer de Pujades, 154
08005 Barcelona