Personnel

Informació general

El personal tècnic i administratiu de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) treballa per a la gestió dels serveis relacionats amb l'explotació de les llicències de taxi i el desenvolupament del servei de taxi d'acord amb la normativa que regula el sector. 

Lllocs de treball

Up

Escales i nivells retributius

Up