Promoció del servei del taxi

Dirigida a centres educatius

L'Institut Metropolità del Taxi ha iniciat un projecte de promoció del taxi a les escoles de Barcelona i àrea metropolitana atès l'interès que manifesten molts centres educatius en conèixer la història i el funcionament del sector del taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'IMET entén que aquest apropament és molt positiu com a element pedagògic per a les noves generacions i bo per a la imatge del sector.

Per a aquesta promoció del taxi, l'IMET ha preparat un material pedagògicamb la col•laboració del dibuixant Biè.

Les escoles o els taxistes interessats a fer una presentació del taxi amb aquest material a les escoles, poden omplir el formulari de petició següent:

Formulari sol·licitud de material pedagògic

Formulari sol·licitud de material pedagògic

Formulari sol·licitud material pedagògic per a visites a centres educatius

*
*
Data protection

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per donar resposta a les vostres peticions.

La prestació dels serveis que sol·liciteu i, si escau, les gestions necessàries poden fer necessària la comunicació de les vostres dades a altres administracions o entitats que intervinguin en la tramitació i en compliment de la legislació vigent i, especialment, la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les vostres dades només seran conservades per obligació legal com a part del registre d’expedients de l’AMB. Per a més informació del tractament de dades personals consulteu la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets us podeu adreçar, adjuntant un còpia del DNI, a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A – Zona Franca 08040 Barcelona o bé per instància genèrica.