Accessos directes:

Cercador global del TAXI

Tràmits en línia

Accés a la tramitació en línia per a gestions amb l'IMET

Els tràmits en línia operatius des d'aquesta pàgina permeten als titulars de llicència o als seus representants fer les gestions d'alta, baixa de conductors i modificació de representacions, així com consultar l'estat de la llicència. 

Les persones que accedeixin a aquests tràmits han d'estar prèviament autoritzats per l'IMET i és necessari disposar d'un certificat digital de l'idCAT.

Els representants estan obligats a guardar els documents necessaris per donar d'alta o baixa a un treballador en una llicència de taxi: contracte de treball, alta de la Seguretat Social i IDC de la Seguretat Social. 

L'arxiu dels documents guardats podrà estar en suport digital o en un suport paper. Les carpetes d'arxiu s'identificaran sempre amb el número de registre de l'operació. 

Manual de l'usuari: