Accessos directes:

Cercador global del TAXI

Formulari de contacte

Formulari de contacte

Si voleu comunicar amb l'IMET, utilitzeu el formulari següent. Trieu, en primer lloc, l'opció que considereu més escaient segons quina sigui la vostra consulta. En cas que requeriu una resposta, no heu de deixar cap camp en blanc.

*
*
*
*
*
*

El vostre text *

Política de privacitat

Les vostres dades personals no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la seva consulta.

Així mateix, el tractament de totes les dades compleix les disposicions establertes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14 de desembre de 1999); el Decret 29/1995, de 10 de gener (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2013, de 17 de febrer de 1995), modificat per l'Ordre SSS/250/2002, d'1 de juliol (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3678, de 16 de juliol de 2002).