Treball complementari

Credencial de taxista

Degut a la situació d'emergència declarada per la pandèmia de COVID-19, s'han suspès les convocatòries d'exàmens de març i juliol.

Per tal de donar una oportunitat extraordinària, els alumnes que van obtenir a l'última convocatòria d'exàmens una nota igual o superior a 6, podran realitzar un treball complementari que, en cas de superar-lo satisfactòriament, els permetrà accedir a la professió.

Llistat d'aspirants que poden realitzar el treball

Contingut i forma de presentació del treball

Us recordem que no s'acceptaran treballs fora del període, format o forma de presentació diferents al establert al document.

L'IMET podrà realitzar entrevistes personals per comprovar l'autenticitat dels treballs presentats. En cas de no poder acreditar la veracitat o no respondre als requeriments, el treball no serà avaluat.


ATENCIÓ: Si el seu nom no figura al llistat, significa que Vostè no va obtenir un 6 a l'anterior convocatòria d'exàmens i, per tant, no podrà realitzar el treball i haurà de presentar-se a la convocatòria d'octubre.