Ofertes de treball

 • 16.12.19

  Oferta d'assalariats

  Raó: Pascual Villanueva Rivera

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn indiferent. Experiència 8 anys. Credencial 55421

  Telèfon: 640843173

  Correu electrònic: pascualvillanuevarivera@gmail.com

 • 16.12.19

  Oferta d'assalariats

  Raó: Muhammad Shahab

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn tarda, indiferent. Experiència 15 mesos. Credencial 64911

  Telèfon: 632246061

  Correu electrònic: Sahil_143@hotmail.es

 • 16.12.19

  Oferta d'assalariats

  Raó: Arslan Babar

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn indiferent. Experiència 2 anys. Credencial 64168

  Telèfon: 631734239

  Correu electrònic: Agujar33@gmail.com

 • 16.12.19

  Oferta d'assalariats

  Raó: Zohaib Khalid

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn nit, indiferent. Experiència 3 mesos. Credencial 66352

  Telèfon: 631836394

  Correu electrònic: Khalidzohaib22@gmail.com

 • 13.12.19

  Oferta d'assalariats

  Raó: Luis Carlos Martínez Diez

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn matí, tarda, indiferent. Experiència 10 mesos. Credencial 65743

  Telèfon: 693675410 / 693675410

  Correu electrònic: Luiska_81@hotmail.com

 • 12.12.19

  Oferta d'assalariats

  Raó: Douglas Rigoberto Reyes Guardado

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn tarda. Experiència mesos. Credencial 55893

  Telèfon: 675832055

  Correu electrònic: reyguarda@gmail.com

 • 11.12.19

  Oferta d'assalariats

  Raó: José Luis Vergel Font

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn nit. Experiència 8 anys. Credencial 52851

  Telèfon: 634808775

  Correu electrònic: joseluisvergelfon@gmail.com

 • 04.12.19

  Oferta d'assalariats

  Raó: Kawsar Hasan

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn nit, indiferent. Experiència mesos. Credencial 66344

  Telèfon: 603115611

  Correu electrònic: Kawsarhasan84@gmail.com

 • 04.12.19

  Oferta d'assalariats

  Raó: Antonio Alcahud Heredia

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn nit. Experiència mesos. Credencial 64390

  Telèfon: 652665151

  Correu electrònic: alcahud@gmail.com

 • 03.12.19

  Oferta d'assalariats

  Raó: Usman Mushtaq

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn matí. Experiència 8 mesos. Credencial 65952

  Telèfon: 632937320

  Correu electrònic: Khanusman985@gmail.com

 • 16.12.19

  Demanda d'assalariats

  Raó: Oscar Gonzalo Tárrago

  Text: Necessito assalariat. Torn indiferent.

  Telèfon: / 652069241

  Correu electrònic: esculqueira1@gmail.com

 • 16.12.19

  Demanda d'assalariats

  Raó: Bernardino Vegas

  Text: Necessito assalariat. Torn matí. Experiència mesos.

  Adreça: BARCELONA

  Telèfon: 622330'129

  Correu electrònic: vegasbarbero@gmail.com

 • 16.12.19

  Demanda d'assalariats

  Raó: Jesus Salomon

  Text: Necessito assalariat. Torn matí. Experiència anys.

  Adreça: Av. Alfons Xlll

  Telèfon: 637532895 / 637532895

  Correu electrònic: Jesusmermala@gmail.com

 • 16.12.19

  Demanda d'assalariats

  Raó: Esculjet, SL

  Text: Necessito assalariat. Torn indiferent.

  Telèfon: / 611 04 59 20

  Correu electrònic: esculqueira1@gmail.com

 • 16.12.19

  Demanda d'assalariats

  Raó: Sergio Pinel Perez

  Text: Necessito assalariat. Torn matí, tarda.

  Adreça: Sembra 31

  Telèfon: 680941831

  Correu electrònic: sseerrggioo@hotmail.com

 • 13.12.19

  Demanda d'assalariats

  Raó: Jesús Camacho

  Text: Necessito assalariat. Torn tarda, nit. Experiència mesos.

  Adreça: Relevo en sta perpetúa de la mogoda.

  Telèfon: / 629740585

  Correu electrònic: jesusbby@hotmail.com

 • 13.12.19

  Demanda d'assalariats

  Raó: Taxi Business, SL

  Text: Necessito assalariat. Torn indiferent.

  Adreça: C/LIMA Nº 9 LOCAL F 08030 BARCELONA

  Telèfon: 606549998 / 933454296

  Correu electrònic: my2osc@gmail.com

 • 13.12.19

  Demanda d'assalariats

  Raó: Nieves Fernández Luis

  Text: Necessito assalariat. Torn indiferent.

  Telèfon: / 611 04 59 20

  Correu electrònic: esculqueira1@gmail.com

 • 13.12.19

  Demanda d'assalariats

  Raó: Xavi Gasulla

  Text: Necessito assalariat. Torn nit.

  Telèfon: 608252324

  Correu electrònic: gasulla00@yahoo.es

 • 11.12.19

  Demanda d'assalariats

  Raó: Ana Callejo

  Text: Necessito assalariat. Torn matí, tarda, nit.

  Telèfon: 629122891

  Correu electrònic: jordi.luque@jucmatic.com