L'AMB proposa al Ministerio de Fomento modificar l'article 182.2 del ROT per afegir claredat jurídica al redactat

Tornar

| Tema: Normativa

Consell Metropolità del 29 de maig

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, com Organisme amb competències en matèria de transport urbà, ha proposat al Ministerio de Fomento una modificació de l'article 182.2 del Reglament d'Ordenació del Transport Terrestre (ROTT) en el sentit que contempli expressament la necessitat que els vehicles amb llicència VTC de l'Estat o de la Generalitat restin també subjectes a la resta d'autoritzacions exigides per les normes vigents, entre les quals tindrà especial importància a l'àmbit metropolità el Reglament d'ordenació d'aquesta activitat que actualment està en tràmit a l'AMB.


L'article 182.2  del ROTT diu textualment:

2. Las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor habilitarán para la realización de servicios tanto urbanos como interurbanos en todo el territorio nacional, siempre que el vehículo haya sido previamente contratado de conformidad con lo dispuesto en el punto anterior…

Des de l'AMB s'entén que aquesta possibilitat no està exempta de l'obligatorietat d'una autorització ja sigui municipal, si el servei és urbà, o autonòmica, si és interurbà, i que, per seguretat jurídica, ho hauria de contemplar.

Aquesta sol·licitud de modificació va ser aprovada pel Ple del Consell Metropolità de l'AMB del 29 de maig passat.