Trasllat provisional de la parada del carrer Aragó/Rocafort

Tornar

| Tema: Xarxa de parades

Afectació: del 10 de gener al 31 de març

Amb  motiu d'unes obres d'arranjament de les voreres i renovació de l'enllumenat al carrer d'Aragó, la parada de taxi localitzada al xamfrà muntanya-Llobregat de la cruïlla del carrer d'Aragó amb carrer de Rocafort es traslladarà provisionalment al xamfrà oposat (mar-Besòs) durant el període d'execució d'aquestes obres, les quals es perllongaran des del 10 de gener fins al 31 de març de 2017.

Es pretén que aquest emplaçament provisional continuï garantint un servei òptim de taxi en la zona

Agraïm la col·laboració.