Repintada la parada de taxis de l'avinguda de Madrid, 218 (plaça del Centre)

| Tema: Xarxa de parades

Millora de la senyalització horitzontal

Parada de taxi

A la parada de taxis de l'avinguda de Madrid, 218 – plaça del Centre, s'ha millorat la senyalització horitzontal de l'emplaçament, mitjançant el repintat de l'asfalt.