Transparència i dades obertes

Dret a la informació pública 

En compliment de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tots els ciutadans i ciutadanes poden exercir el seu dret d'accés a la informació pública a partir del setze anys. 

Les peticions de dret d'accés a l'IMET es gestionen a través del portal de transparència de l'AMB. En aquest portal es pot consultar el procediment d'exercici del dret d'accés a la informació pública i les memòries anuals que incorporen dades quantitatives sobre les sol·licituds (origen de la petició, peticionaris) i les resolucions (forma de resolució, forma de lliurament, termini de lliurament) des de 2016. 

La sol·licitud de dret d'accés a la informació pública es pot entregar presencialment en paper o de forma electrònica, per a la qual es requereix un certificat idCAT: 

Accés a la sol·licitud