Tràmits en línia

Accés a la TRAMITACIÓ EN LÍNIA per a gestions amb l'IMET

Els tràmits en línia operatius des d'aquesta pàgina permeten als titulars de llicència o als seus representants fer les gestions d'alta, baixa de conductors i modificació de representacions, així com consultar l'estat de la llicència. 

Les persones que accedeixin a aquests tràmits han d'estar prèviament autoritzats per l'IMET i és necessari disposar d'un certificat digital de l'idCAT.

Els representants estan obligats a guardar els documents necessaris per donar d'alta o baixa a un treballador en una llicència de taxi: contracte de treball, alta de la Seguretat Social i IDC de la Seguretat Social. 

L'arxiu dels documents guardats podrà estar en suport digital o en un suport paper. Les carpetes d'arxiu s'identificaran sempre amb el número de registre de l'operació. 

Si us apareix una advertència de seguretat, valideu que la configuració del navegador sigui correcta, tal com indica el Manual de l'usuari, i consulteu el document adjunt.


Manual de l'usuari:

A partir de l'1 de febrer, la identificació i la signatura dels tràmits OnLine es faran mitjançant el sistema VÀLid de l'AOC.

Per a mes informació, podeu consultar el manual d'usuari adjunt:

Manual