Convalidat el RD que limita la llicència nacional de VTC a viatges interurbans

Volver

| Tema: Normativa

Comunitat Autònomes i ajuntaments podran determinar les condicions de prestacions.

El Ple del Congrés dels Diputats va convalidar, el dijous 25, el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica la Ley 16/1987 d'Ordenació dels Transports Terrestres, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor. La modificació afecta a l'article 91 de la citada llei i determina que l'autorització d'àmbit nacional per a vehicles amb conductor, els coneguts com a VTC, únicament és aplicable a serveis de caràcter interurbà.

El Real Decreto va ser convalidat per 179 vots favorables, 164 en contra i 2 abstencions. També es va aprovar la seva tramitació com a projecte de llei pel procediment d'urgència per 184 vots a favor, 160 en contra i 2 abstencions.

D'aquesta manera, seran les comunitats autònomes i els ajuntaments les administracions competents en matèria de transport urbà, les que "determinin les condicions en què podran ser autoritzats i prestats els serveis de transport de viatgers desenvolupats íntegrament en el seu àmbit territorial". L'Executiu subratlla que les comunitats autònomes són les administracions que millor poden adaptar la regulació sobre transport urbà a les diferents circumstàncies del seu àmbit ja que tenen, a la seva disposició, informació sobre les circumstàncies concretes del transport i la mobilitat en el seu àmbit territorial.


La necessitat de restringir l'àmbit de la llicència nacional als desplaçaments interurbans va ser justificada pel Govern pels "problemes de mobilitat, congestió de trànsit i mediambientals", que s'estan produint a l'àmbit urbà.

Com a compensació pels perjudicis que la nova definició de l'àmbit territorial de les autoritzacions pugui ocasionar als titulars de les ja atorgades, d'acord amb la normativa anterior, la norma contempla la concessió d'un termini de quatre anys durant el qual podran continuar prestant servei a l'àmbit urbà. En casos degudament justificats, aquest termini podrà ser ampliat.

A més, durant els mesos següents a l'entrada en vigor del RD, el Govern presentarà un règim sancionador en la matèria, mitjançant un projecte de llei de modificació del règim d'infraccions i de sancions contingut en la Llei 16/1987, d'Ordenació dels Transports Terrestres. 

Font: Premsa 'Congreso de diputados'