L'IMET busca 20 taxistes per col·laborar en un estudi estadístic del sector

| Tema: Tecnología

Es gratificarà la col·laboració amb 600 € per a les llicències d'un torn i 700 € per a les que treballen a doble torn

Impressora del taxímetre

Per tal de fer el seguiment dels principals indicadors del sector (grau d'ocupació, ingressos hora...) i realitzar l'estudi econòmic per a la revisió anual de tarifes, l'IMET busca 20 taxistes col·laboradors que vulguin cedir anònimament les dades del seu taxímetre per poder fer els estudis pertinents en benefici de tot el sector. Les dades es transmetran de manera automàtica i no generaran cap feina addicional al taxista.

Aquesta col·laboració es gratificarà amb 600 €/any per a les llicències explotades en un torn i 700 €/any per a les explotades a doble torn. Hi podran col·laborar tots els titulars que no hi hagin participat anteriorment i que no tinguin sancions de l'IMET. La selecció dels col·laboradors serà per rigorós ordre d'inscripció, viabilitat tècnica i d'acord amb la forma de prestació del servei.

Els requisits tècnics per poder participar és que el vehicle vagi equipat amb algun dels dispositius següents:

  1. Taxímetre Taxitronic TX80 urban
  2. Taxímetre Taxitronic TXD30 amb equip de seguretat TC50 (sense Smart TD)
  3. Taxímetre TX40 o TX52
  4. Taxímetre Taxitronic Gobox sense Smart TD
  5. Taxímetre Taxitronic TXD70

Per participar en el projecte cal completar aquest formulari. Durant les setmanes següents, l'IMET es posarà en contacte amb els taxistes seleccionats.