Contractes menors

En compliment dels articles 8.1.f) i 13.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen els contractes menors d'obres, serveis i subministres de l'IMET.

 • Expedient 296/20

  Empresa adjudicatària: OESIA NETWORKS SL | Data d'adjudicació: 16.07.20

 • Expedient 255/20

  Empresa adjudicatària: OESIA NETWORKS SL | Data d'adjudicació: 18.05.20

 • Expedient 753/19

  Empresa adjudicatària: GRAFICA CAMPÁS | Data d'adjudicació: 15.12.19

 • Expedient 759/19

  Empresa adjudicatària: MAQUIPRESS, SA | Data d'adjudicació: 13.12.19

 • Expedient 469/19

  Empresa adjudicatària: SINERGIA BARCELONA, SL | Data d'adjudicació: 30.07.19

 • Expedient 255/19

  Empresa adjudicatària: OESIA NETWORKS, sl | Data d'adjudicació: 28.06.19

 • Expedient 297/19

  Empresa adjudicatària: STIGA BARCELONA, SL | Data d'adjudicació: 14.06.19

 • Expedient 206/19

  Empresa adjudicatària: EPICRISI CONSULTORS SANITARIS | Data d'adjudicació: 15.05.19

 • Expedient 214/19

  Empresa adjudicatària: DOCTODATA, SL | Data d'adjudicació: 07.05.19

 • Expedient 197/19

  Empresa adjudicatària: DURÁN SINDREU | Data d'adjudicació: 07.05.19

 • Expedient 93/2019

  Empresa adjudicatària: CIMNE | Data d'adjudicació: 14.02.19

 • Expedient 13/2019

  Empresa adjudicatària: INTERFACOM, SAU | Data d'adjudicació: 31.01.19