Transparència i dades obertes

Dret a la informació pública 

En compliment de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tots els ciutadans i ciutadanes poden exercir el seu dret d'accés a la informació pública a partir del setze anys. 

Per accedir a aquest tràmit és necessari es requereix un certificat idCAT:

Accés a la sol·licitud