Transparency site

L'Agència de Transparència és un instrument al servei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a les entitats vinculades i  a les entitats prestadores de serveis que ha de promoure la transparència i el bon govern com un procés integrat al llarg del cicle de gestió de l'activitat pública metropolitana.

Accediu al portal de transparència de l'AMB 

Informes d'avaluació de la publicitat activa (MIPAT) corresponents a l'IMET que publica periòdiament l'Agència de Transparència.