VTC urban authorisation

Consultes i atenció al públic
Per a consultes relacionades amb l'estat de la sol·licitud d'una autorització VTC de caràcter urbà, envieu un correu electrònic a: infovtc@amb.cat 

AVÍS! No es facilitarà informació telefònica sobre l'estat d'una sanció a un VTC. Per obtenir-la, cal que demaneu cita prèvia presencial.
Declaració responsable