Comunicació de dades personals

Per comunicar les vostres dades personals a l'IMET heu de seguir els passos següents:
  1. Donar-vos d'alta a l'idCAT mòbil. Per fer-ho, només necessiteu el DNI/NIE i la targeta sanitària. Si ja disposeu d'aquest certificat o d'un altre certificat habilitat per identificar-vos (per exemple DNI electrònic), no cal que feu aquest pas. 
  2. Realitzar el tràmit de comunicació de dades
A partir del dia 1 de juny del 2022, la comunicació d'aquestes dades serà requisit indispensable per passar favorablement la revisió metropolitana.