Titulars i conductors del servei de taxi

Per ser conductor del servei de taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha de disposar de la credencial professional d'aptitud de taxista amb la qual es pot exercir l'activitat sent titular de llicència o conductor assalariat.

Per ser titular d'una llicència s'han de complir les exigències de l'article 16.1 del Reglament metropolità del taxi.


El conductor assalariat o el familiar col·laborador ha d'estar en possessió del certificat de la Generalitat de Catalunya, la credencial de taxista i estar contractat conformement a la normativa laboral, donat d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

Obtenir la credencial de taxista 
Altes i baixes de conductors

Les altes i les baixes dels conductors taxistes s'han de comunicar a l'IMET: 

Donar d'alta un conductor

Donar de baixa un conductor

Comunicar incapacitat laboral transitòria

Available to work as an employee. Shift indiferent. Experience 1 anys. Credential 68685

Available to work as an employee. Shift matí, nit, indiferent. Experience 8 mesos. Credential 69183

View More

I need an employee. Shift indiferent.

I need an employee. Shift indiferent.

I need an employee. Shift nit.

I need an employee. Shift matí, tarda, nit.

I need an employee. Shift indiferent.

I need an employee. Shift tarda, nit. Experience mesos.

I need an employee. Shift indiferent.

I need an employee. Shift tarda, nit.

I need an employee. Shift nit. Experience 3 mesos.

I need an employee. Shift tarda, nit.

I need an employee. Shift nit. Experience 4 mesos.

I need an employee. Shift indiferent.

I need an employee. Shift matí, nit, indiferent.

I need an employee. Shift matí.

I need an employee. Shift nit.

I need an employee. Shift nit. Experience 1 anys.

I need an employee. Shift nit. Experience mesos.

I need an employee. Shift matí. Experience 4 anys.

I need an employee. Shift indiferent.

I need an employee. Shift matí.

I need an employee. Shift matí, nit, indiferent.

I need an employee. Shift indiferent.

I need an employee. Shift nit. Experience mesos.

I need an employee. Shift indiferent.

I need an employee. Shift matí, nit. Experience mesos.

I need an employee. Shift matí. Experience mesos.

I need an employee. Shift matí, nit, indiferent.

I need an employee. Shift indiferent. Experience .

I need an employee. Shift matí.

I need an employee. Shift matí, nit, indiferent.

I need an employee. Shift nit.

I need an employee. Shift indiferent. Experience .

I need an employee. Shift matí, tarda. Experience mesos.

I need an employee. Shift matí.

I need an employee. Shift matí, tarda, nit.

I need an employee. Shift tarda, nit.

I need an employee. Shift nit.

I need an employee. Shift matí. Experience 1 anys.

I need an employee. Shift nit.

I need an employee. Shift tarda, nit.

View More