Contacta amb l'IMET

Si com a usuari del servei de taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona voleu formular una opinió o transmetre un missatge d'agraïment a un taxista amb motiu d'un recorregut realitzat, podeu omplir el formulari de contacte de l'IMET