Complaints or reports

Els/les clients del servei del taxi de l'AMB poden formular una queixa o denúncia envers un servei de taxi de forma telemàtica o a través de correu postal a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET).

Vies per presentar una queixa o denúncia

Informació important

Tant si es fa la denúncia per via telemàtica o per correu postal, cal tenir en compte que s'ha d'acompanyar la denúncia/queixa amb el rebut emès pel taxista, on figuren les seves dades professionals:

  1. Número de llicència

  2. NIF

  3. Matrícula del vehicle

  4. Preu del trajecte

  5. Data del servei