VTC

El Reglament que estableixi les condicions d'explotació de les VTC a l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona va ser aprovat pel Consell Metropolità de l'AMB del 26 de maig de 2019.

El Reglament aprovat parteix del Reial decret llei 13/2018, de 28 de setembre, que va modificar la LOTT en matèria de l'arrendament de vehicles amb conductor (VTC) i va habilitar les comunitats autònomes i els ens locals per establir les condicions d'explotació d'aquests vehicles en els serveis amb origen i destinació en els seus territoris. Així mateix, s'ajusta al Decret llei 4/2019 de la Generalitat de Catalunya de mesures urgents en relació amb aquest tipus de transport.

Si heu de venir presencialment a l'IMET a fer una gestió relacionada amb les VTC, cal que abans demaneu cita prèviashernandez@amb.cat.

Declaració responsable

Declaració responsable per a la prestació de serveis urbans de VTC a l'AMB

Annex declaració responsable 

Les persones jurídiques hauran de presentar, juntament amb el document, original i fotocòpia de la documentació següent:

  1. Escriptura de constitució de l'empresa.

  2. CIF

  3. Escriptura nomenament administrador.

  4. DNI de l'administrador

    El document i l'annex hauran de presentar-se a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) demanant cita prèviashernandez@amb.cat.