Administració IMET

L'equip de professionals i tècnics de l'IMET porten a terme els treballs de gestió i de servei als conductors de taxi i VTC de caràcter urbà, així com a la ciutadania. La seva tasca es desenvolupa sota els principis de transparència i, en compliment amb les directrius de la presidència i la gerència de la institució. 

Funcionament i organització

Convenis i subvencions
L'IMET no té establerts convenis ni atorga subvencions.

Empreses concessionàries
L'IMET no té empreses concessionàries, i per tant, ni s'atorguen ni es perceben retribucions associades a aquestes empreses.

Organismes i entitats dependents o vinculades
L'IMET no té cap organisme ni entitats dependents o vinculades.