Empleats públics i retribucions

Informació general

El personal tècnic i administratiu de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) treballa per a la gestió dels serveis relacionats amb l'explotació de les llicències de taxi i el desenvolupament del servei de taxi d'acord amb la normativa que regula el sector. 

Lllocs de treball

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017 

Any 2016


(*) L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) no disposa de personal laboral.

Escales i nivells retributius

Dietes

Acords del personal funcionari

Ofertes de treball i convocatòries de processos selectius de provisió de personal de l'IMET