Directori dels departaments de l'IMET

Departament  Funcions  Adreça electrònica 
Informació i atenció al taxista Atenció al taxista i a l'usuari del servei de taxi  atenciotaxistes@amb.cat
Oficina tècnica  Elaboració i avaluació de projectes d'interès per al servei
Autorització de vehicles per a taxi
areatecnicaimet@amb.cat
Formació per a ser taxista Preparació de les proves d'accés i atenció al futur taxista  formacioIMET@amb.cat
Sancions, denúncies i reclamacions  Recepció i tramitació de denúncies d'usuaris i taxistes    sancionsimet@amb.cat
Mobilitat sostenible Promoció de pràctiques que impulsen la mobilitat sostenible, la seguretat i el respecte al medi ambient  TaxiSostenible@amb.cat
Inspecció de taxis  Vigilància del funcionament del servei de taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona InspeccioTaxi@amb.cat
Premsa i comunicació  Relació amb els mitjans de comunicació
Representació i gestió dels canals de comunicació de l'IMET
imetinfo@amb.cat