Dades del sector

Els gràfics següents donen la imatge fixa del sector del taxi en un determinat moment. Inclouen les dades referents a la forma d'explotació de la llicència, a les característiques dels professionals del sector i del parc de taxis, entre d'altres.

Distribució de llicències i conductors entre taxistes autònoms i empreses de taxi

Data 14.02.2020

N. de llicències

10.521

Empreses

  Nombre

   193

  Llicències que els pertanyen

  659

  Dependents que hi treballen

1.101

  Nombre de col·laboradors familiars que treballen per a empreses

       32

Autònoms amb més d'una llicència

  Nombre

281

  Llicències que els pertanyen

634

  Dependents que hi treballen

860

  Familiars que hi treballen

   62

  Nombre d'autònoms que tenen més d'una llicència que tenen depenents

272

  Nombre d'autònoms que tenen més d'una llicència que tenen familiars

53

Autònoms amb una sola llicència

  Nombre

9.215

  Depenents que hi treballen

   1.255

  Familiars que hi treballen

1.255

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen depenents

 1.116

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen familiars

1.229

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen més d'un condutor (TC, D, F)

1.594

  Nombre de conductors que treballen per a autònoms que tenen una sola llicència, què té més d'1 conductor. 

3.265

Gràfics

Característiques del sector

Gràfic Característiques del sector 2018

Vehicles nous aplicats a llicència

Gràfic Vehicles nous aplicats a llicència el 2018

Fonts d'energia

Gràfic Fonts d'energia 2018

Edat del parc de taxis

Gràfic Edat del parc de taxis 2018

Convocatòria d'exàmens

Gràfic Convocatòria d'exàmens 2018