Dades del sector

Els gràfics següents donen la imatge fixa del sector del taxi en un determinat moment. Inclouen les dades referents a la forma d'explotació de la llicència, a les característiques dels professionals del sector i del parc de taxis, entre d'altres.

Distribució de llicències i conductors entre taxistes autònoms i empreses de taxi

Data 13.04.2021

N. de llicències

10.521

Empreses

  Nombre

   201

  Llicències que els pertanyen

  678

  Dependents que hi treballen

850

  Nombre de col·laboradors familiars que treballen per a empreses

       30

Autònoms amb més d'una llicència

  Nombre

301

  Llicències que els pertanyen

674

  Dependents que hi treballen

550

  Familiars que hi treballen

   71

  Nombre d'autònoms que tenen més d'una llicència que tenen depenents

249

  Nombre d'autònoms que tenen més d'una llicència que tenen familiars

62

Autònoms amb una sola llicència

  Nombre

9.169

  Depenents que hi treballen

   741

  Familiars que hi treballen

1.064

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen depenents

 680

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen familiars

1.049

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen més d'un condutor (TC, D, F)

1.338

  Nombre de conductors que treballen per a autònoms que tenen una sola llicència, què té més d'1 conductor. 

2.673

Gràfics

Característiques del sector

Gràfic Característiques del sector 2021

Vehicles nous aplicats a llicència

Gràfic Vehicles nous aplicats a llicència 2021

Fonts d'energia

Gràfic El 57,04% dels taxis circulen amb energies netes

Edat del parc de taxis

Gràfic Edat del parc de taxis 2021

Convocatòria d'exàmens

Gràfic Convocatòria d'exàmens 2020