Contractes menors

En compliment dels articles 8.1.f) i 13.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen els contractes menors d'obres, serveis i subministres de l'IMET.

 • Expedient 753/19

  Empresa adjudicatària: GRAFICA CAMPÁS | Data d'adjudicació: 15.12.19

 • Expedient 759/19

  Empresa adjudicatària: MAQUIPRESS, SA | Data d'adjudicació: 13.12.19

 • Expedient 197/19

  Empresa adjudicatària: DURÁN SINDREU | Data d'adjudicació: 07.05.19

 • Expedient 93/2019

  Empresa adjudicatària: CIMNE | Data d'adjudicació: 14.02.19

 • Expedient 13/2019

  Empresa adjudicatària: INTERFACOM, SAU | Data d'adjudicació: 31.01.19

 • Expedient 3.250 €

  Empresa adjudicatària: Gabinet Estudis Econòmics | Data d'adjudicació: 13.12.18

 • Expedient 130/18

  Empresa adjudicatària: Soft For You | Data d'adjudicació: 05.12.18

 • Expedient 131/18

  Empresa adjudicatària: SERIMAK, SA | Data d'adjudicació: 05.12.18

 • Expedient 115/18

  Empresa adjudicatària: MCRIT, SL | Data d'adjudicació: 26.10.18

 • Expedient 106/18

  Empresa adjudicatària: FRACCTAL | Data d'adjudicació: 01.10.18

 • Expedient 91/2018

  Empresa adjudicatària: OESIA NETWORKS, SL | Data d'adjudicació: 12.07.18

 • Expedient 65/2018

  Empresa adjudicatària: OESIA NETWORKS, SL | Data d'adjudicació: 02.05.18