Portal de transparència

L'Agència de Transparència és un instrument al servei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, entitats vinculades i prestadores de serveis que ha de promoure la transparència i el bon govern com un procés integrat al llarg del cicle de gestió de l'activitat pública metropolitana.

Accediu al portal de transparència de l'AMB 

Grups d'interès

Els lobbies que interactuen amb l'IMET han d'aparèixer al registre de grups d'interès de l'AMB

Codi de conducta dels grups d'interès 
Atès que l'AMB s'ha adherit al registre de grups d'interès de Catalunya, el codi de conducta aplicable serà el comú que han de complir les persones físiques o jurídiques que vulguin inscriure's en el registre esmentat, previst en l'article 18 del Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.