Àrees i serveis

L'IMET desenvolupa la seva activitat organitzat en àrees i serveis diferents i d'acord amb les necessitats d'atenció del servei de taxi de l'àrea metropolitana.

Equip directiu

Gerent
María Teresa Carrillo

Directora de Serveis
Pilar Molina Mesa

Titulars d'òrgans administratius

Cap de projectes i avaluació tècnica
Esther Farrés Gibert

Cap d'Oficina
Rosa Lluis Avellan 

Organigrama

Serveis

Informació al públic
Funcions:
atenció presencial i telefònica al taxista i a l'usuari del servei de taxi.
E-mail: infotaxi@amb.cat  

Transferències
Funcions:
gestió dels tràmits derivats de la transmissió d'una llicència. 

Sancions i denúncies
Funcions:
recepció i tramitació de denúncies d'usuaris i de taxistes amb relació al servei de taxi.
E-mail: reclam-taxi@amb.cat

Formació
Funcions:
 preparació de les proves d'accés a l'activitat del taxi i atenció al futur taxista.
E-mail: formacioIMET@amb.cat

Inspecció
Funcions:
vigilància personalitzada del funcionament del servei de taxi a l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona.
E-mail: inspecciotaxi@amb.cat

Oficina tècnica
Funcions:
elaboració i avaluació de projectes d'interès per al servei. Autorització de vehicles per a taxi.

Mobilitat sostenible
Funcions: potenciació de canvis d'hàbits en el taxi i aprofitament dels avenços tecnològics i de pràctiques que impulsin la mobilitat sostenible, la seguretat i el respecte al medi ambient. 
E-mail: taxisostenible@amb.cat

Premsa i comunicació
Funcions
: r
elació amb els mitjans de comunicació: Representació i gestió dels mitjans de comunicació de l'IMET. 
E-mail: imetinfo@amb.cat

Intervenció i comptabilitat
Funcions: gestió econòmica i financera de l'IMET.


  

Organismes i entitats dependents o vinculades

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) no té cap organisme ni entitats dependents o vinculades.