Taula tècnica del taxi

La Comissió Tècnica del Taxi està formada per les organitzacions representatives del sector escollides a través d'una consulta i representa el col·lectiu davant de l'IMET. Es reuneix periòdicament amb la direcció d'aquest organisme per debatre temes d'interès per als taxistes i que afecten el servei. Les decisions que es puguin prendre en aquest marc són consultives i, per tant, no vinculants.

 

Organitzacions

La Comissió Tècnica del Taxi, d'acord amb la Consulta celebrada l'1 de març de 2021, està formada per les organitzacions següents:

Asociación Profesional Élite TAXI (4 persones)
Carrer de Valeta, 20 bxs, 1a L'Hospitalet de Llobregat
08020 Barcelona 

Sindicat del Taxi de Catalunya - STAC (2 persones)
Carrer de la Marina, 82
08018, Barcelona

Agrupació Taxi Companys (2 persones)
Carrer de Huelva, 122, 6è 1a
08020 Barcelona

Empresaris
Asociación Empresarial del Taxi - AET
(2 persones)
Carrer de Pujades, 154
08005 Barcelona