Acció de govern

L'Insitut Metropolità del Taxi (IMET) treballa per garantir i vetllar pel correcte funcionament del servei de taxi en els 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'acord amb el compliment de les normatives que regulen el servei de taxi: Llei del Taxi i Reglament metropolità del taxi.

Ordres del dia del Consell d'Administració de l'IMET

Arxius en pdf de les respectives ordres del dia amb les propostes que se sotmeten a votació.