Acció de govern

L'Insitut Metropolità del Taxi (IMET) treballa per garantir i vetllar pel correcte funcionament del servei de taxi en els 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'acord amb el compliment de les normatives que regulen el servei de taxi: Llei del Taxi i Reglament metropolità del taxi.

Agenda institucional dels alts càrrecs

L'agenda institucional dels alts càrrecs de l'IMET amb grups d'interès es publica a la pàgina sobre relacions amb grups d'interès del Portal de Transparència de l'AMB

Invitacions a esdeveniments, àpats i similars 
Fins el moment, els alts càrrecs i directius de l'IMET no han rebut cap invitació d'aquest tipus. 

Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments
Fins el moment, els alts càrrecs i directius de l'IMET tampoc han rebut cap invitació d'aquest tipus. En conseqüència, no hi ha despeses en concepte de viatges, desplaçaments i allotjaments. 

Ordres del dia del Consell d'Administració de l'IMET

Arxius en pdf de les respectives ordres del dia amb les propostes que se sotmeten a votació.