Comunicació de dades personals

Un cop donats d'alta a l'idCAT mòbil o a qualsevol altre certificat habilitat per identificar-vos (per exemple, el DNI electrònic), heu de realitzar el tràmit de comunicació de dades personals que li correspongui: