Tràmits

Mitjançant aquesta pàgina, els taxistes poden fer gestions en línia amb l'IMET. En certs tràmits cal disposar d'un certificat digital, com l'idCAT mòbil, que es pot obtenir al següent enllaç

Si us apareix una advertència de seguretat, valideu que la configuració del navegador sigui correcta, tal com indica el Manual de l'usuari.

Certificats i dades personals

Procediments administratius

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Cada tràmit que fa l'IMET també està regulat per un procediment administratiu específic, que podeu consultar a la normativa adjunta en el tràmit en qüestió.