Al carrer

A l'àrea metropolitana de Barcelona la manera més correcta d'agafar un taxi al carrer és dirigint-se a la xarxa de parades que hi ha a tots els municipis o fer un senyal amb la mà quan se n'acosta un de lliure. També se'n pot agafar un a qualsevol de les parades que hi ha als centres comercials, zones de serveis o estacions de viatgers.

Usuària entrant al taxi

Senyal amb la mà

Els llocs més adequats per aturar un taxi al carrer amb la mà són els xamfrans. Cal tenir en compte que qui condueix el taxi no pot fer maniobres brusques ni aturar el cotxe en llocs que representin un perill per a la circulació.
Quan un taxi té encès el llum verd del mòdul significa que està en disposició d'agafar passatge. En cas contrari, al vidre del davant hi porta un cartell amb l'indicatiu d'ocupat. 

Puja

Parades de taxi

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha més de 300 parades, el 70% de les quals són a Barcelona i la resta als municipis metropolitans. Totes les parades estan senyalitzades, i tant els usuaris com els taxistes han de respectar les normes de funcionament i d'encotxament.

En les parades, l'usuari del taxi té el dret d'escollir el vehicle amb el qual desitja rebre el servei, excepte quan, per motiu de l'organització o de la fluïdesa del servei, hi hagi un sistema de torns relacionat amb l'espera prèvia dels vehicles o quan la incorporació dels vehicles a la circulació general estigui limitada al primer vehicle de la parada.

En tots els casos, el dret d'escollir un taxi s'ha de justificar per circumstàncies objectives com l'aire condicionat en el vehicle, l'estat de conservació, la neteja correcta, el sistema de pagament del servei o que el vehicle tingui caducat el distintiu acreditatiu de la validesa de la revisió metropolitana ordinària.
 • Normes bàsiques de funcionament de les parades

  L'usuari d'un taxi ha d'agafar el primer vehicle en ordre de sortida que hagi arribat a la parada.

  En cas que diverses persones reclamin simultàniament el servei d'un mateix taxi, el conductor ha de seguir l'ordre de prioritats següents:

  • •Primer ha d'atendre les persones que es trobin a la vorera corresponent al seu sentit de circulació.

  • Les persones amb alguna disminució física, la gent gran, els malalts, les dones embarassades o les persones amb criatures petites. Si cap d'aquests criteris no serveix per aclarir el cas, ha d'optar per la persona de més edat.

  El taxista no pot negar el servei a ningú, llevat que la persona que el sol·liciti mostri un evident estat d'embriaguesa o d'intoxicació per narcòtics, o perquè l'estat de l'usuari o el seu equipatge faci preveure que ocasionarà danys importants al vehicle.

  El conductor del taxi pot admetre, al seu criteri, els animals de companyia que vagin amb les persones que sol·licitin el servei.

  El taxista mai pot negar-se a transportar gossos pigall que acompanyin invidents, ni a carregar cadires de rodes.

  En un radi de 50 metres d'una parada, el taxistes que circulen no poden agafar passatge.

Puja