L'IMET rebutja enèrgicament la intromissió d'empreses il•legals de transport de persones com és el cas d'UBER

Back

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) expressa la seva total i enèrgica disconformitat amb la implantació de l'empresa Uber a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i la seva postura no pot ser diferent a l'expressada pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Uber pretén introduir-se en el sector del transport de persones sense una autorització administrativa prèvia.

En el cas de l'Àrea Metropoltiana de Barcelona (AMB), la persona que vol exercir com a taxista ha de complir uns requisits previs que passen per estar en possessió del BTP, superar les proves d'accés a la Credencial de taxista , i disposar d'una llicència de taxi. Tot allò que s'aparti d'aquest esquema previ  incompleix la normativa que regula l'activitat d'aquest sector contemplada en la Llei del Taxi, en la LOTT i en el Reglament Metropolità del Taxi.

Fora  del nostre àmbit competencial, les persones físiques o jurídiques interessades en treballar en el transport de persones han d'obtenir la VTC (l'autorització d'arrendament de vehicles amb conductor), expedida per la Generalitat de Catalunya.

Per tant, l'IMET, en el marc de les seves competències, vetllarà perquè la Llei es compleixi ja que darrere dels més de 13.000 taxistes en actiu de l'AMB hi ha professionals degudament reconeguts i qualificats, què diàriament exerceixen una activitat regulada i organitzada.