Notas de prensa

El Ple de l'AMB aprova inicialment la modificació del RMT per aplicar la Tarifa de Preu Tancat

Foto recurs

| Subject: Regulations

S'aprova també inicialment el canvi normatiu per incrementar el nombre de vehicles adaptats

El Ple del Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat també inicialment la modificació d'alguns articles del Reglament Metropolità del Taxi  que permetrà incorporar la TARIFA DE PREU TANCAT als sistema tarifari del servei de taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aquesta nova tarifa, com ja es va informar, s'aplicarà únicament a través de les apps que existeixen en el sector del taxi a l'àmbit metropolità i per al seu funcionament es nodriria dels algoritmes que actualment fa ús l'aplicació AMB Taxi Barcelona, que calcula el preu aproximat d'un determinat trajecte.

L'objectiu d'implantació d'aquesta tarifa es completar el sistema tarifari actual per tal de millorar la claredat envers l'usuari i fer possible que les empreses d'intermediació del servei de taxi, que avui disposen d'una aplicació, tinguin la possibilitat de concertar un servei amb la tarifació del taxímetre (a la finalització del servei) o bé tancar un preu d'acord amb la TARIFA TANCADA abans de realitzar un servei. És a dir, els usuaris de taxi tindran la possibilitat d'escollir pagar el seu servei segons marqui el taxímetre, o, pel contrari, a un preu tancat.

Amb aquesta mesura, l'IMET vol incentivar les noves tecnologies que actualment ja utilitza el sector, donar un pas més en la transparència del sistema tarifari, i fer que l'usuari tingui la seguretat del que pagarà al final del trajecte.

MESURES PER INCREMENTAR EL NOMBRE DE VEHICLES ADAPTATS

D'altra banda, durant el Ple d'avui s'ha aprovat la modificació del Reglament Metropolità del Taxi que permetrà tenir més vehicles adaptats al servei de la ciutadania. Per això es permetrà que el nombre total de llicències de les persones titulars de més d'una arribi fins al 15% establert a  la Llei del taxi (aquest percentatge estava situat ara en un 10% al Reglament del Taxi), però sempre i quan els titulars apliquin un  vehicle adaptat per al transport de persones amb mobilitat reduïda i quan aquesta llicència presti servei mitjançant una emissora de radio, aplicacions informàtiques per a dispositius fixos o mòbils, entre d'altres, com a garantia de la prestació del servei.
Aquesta és una primera mesura que permetrà a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) complir la norma que a nivell estatal determina el percentatge de vehicles adaptats d'acord amb nombre de llicències de taxi. Aquesta modificació reglamentària no implica l'increment de les llicències de taxi, ja que els titulars de llicència que vulguin tenir una llicència més, a través d'aquesta modificació reglamentària, podran tenir-la sempre i quan apliquin un vehicle adaptat.