Notas de prensa

L'Institut Metropolità del Taxi manifesta la seva preocupació davant la sentència del tribunal suprem sobre les VTC

| Subject: Taxi

L'IMET defensarà els interessos del sector i les competències municipals

Davant el coneixement de la resolució del Tribunal Suprem de concedir l'autorització de 80 llicències VTC a Madrid, que havien estat denegades el 2014 per la Comunitat Autònoma, l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) vol manifestar la seva preocupació per la finalització d'un procés judicial que ratifica la greu situació creada per l'Estat en legislar l'atorgament indiscriminat de llicències VTC. Cal recordar que aquest atorgament indiscriminat ja va ser modificat per la pressió del sector del taxi l'any 2015, quan es va haver de canviar per la via reglamentària amb la proporcionalitat 1/30 (1 VTC per cada 30 llicències de taxi).

L'Institut Metropolità del Taxi en previsió del resultat d'aquest procés judicial ha iniciat un conjunt de mesures per tal de defensar les seves competències municipals en els serveis urbans(*) i els interessos del sector del taxi . En aquest sentit, una de les mesures se centra en demanar a l'Estat la modificació de l'article 182.2 del Reglament de Transport Terrestres (ROTT) perquè envaeix les competències municipals en matèria de serveis urbans de transport. Alhora, l'Institut Metropolità del Taxi està estudiant abordar la redacció de noves normatives d'àmbit metropolità que permetin defensar i protegir el sector del taxi.

Avui totes les ciutats estan fent un gran esforç per ordenar de forma equilibrada i racional tot el transport urbà donant el servei que necessiten les ciutadanes i els ciutadans i controlant la qualitat mediambiental. L'IMET considera que no te cap lògica que la incorporació de 3.000 o més VTC a les ciutats metropolitanes distorsioni l'actual model de ciutat i no es tingui en compte la competència de l'ens metropolità en matèria de transport urbà reconeguda.


(*)(Són serveis urbans aquells que tenen el seu origen i destinació en sòl urbà)