Notas de prensa

Aprovada la nova tarifa de preu tancat del servei de taxi de l'AMB

Foto recurs

| Subject: Regulations

Els usuaris podran contractar-la, a través del dispositiu mòbil, per les app del sector del taxi

El Ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat la nova Tarifa de preu tancat que s'incorporarà al sistema tarifari actual del servei de taxi de l'AMB i que, en un principi, es podrà contractar únicament a través de les aplicacions (apps) de les empreses de mediació del servei del taxi. Amb aquesta iniciativa, l'IMET posa a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes l'alternativa de conèixer mitjançant el dispositiu mòbil, en el moment de la demanda d'un servei, el preu que pagarà pel trajecte que vulgui realitzar.

La Tarifa de preu tancat està basada en una baixada de bandera i en un preu per quilòmetre recorregut, que integra el component de temps i de distància de la tarifació de les carreres amb taxímetre, inclosos els suplements. L'import de la tarifa és el resultat de l'aplicació dels preus ja aprovats per a l'any 2019 en el taxi.

La nova tarifa avui aprovada serà de lliure elecció per part de l'usuari del servei, el qual podrà optar sempre pel preu tancat o bé decantar-se per fer el trajecte amb taxímetre. Si s'escull la Tarifa de preu tancat, únicament s'haurà d'introduir l'origen i la destinació del viatge en el dispositiu mòbil.

L'IMET posa en marxa aquesta nova iniciativa amb l'objectiu de donar resposta a les demandes de taxi associades avui a les noves tecnologies, així com per incentivar les empreses intermediàries del servei de taxi que ja fan ús d'aplicacions (apps). Amb aquest nou pas, també es vol donar més transparència al sistema tarifari i, especialment, donar a l'usuari la possibilitat de conèixer de forma anticipada l'import que pagarà en finalitzar el seu trajecte amb taxi.

La Tarifa de preu tancat, aprovada d'acord amb les normes que estableix la Llei del taxi, entrarà en vigor quan sigui ratificada per la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya i transcorreguts quinze dies des de la seva publicació en el DOGC.