Contractes menors

En compliment dels articles 8.1.f) i 13.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen els contractes menors d'obres, serveis i subministres de l'IMET.
 
Anys 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 -2024.

Contractes menors per adjudicatari - volum pressupostari (2018 - 2024).